تاریخچه فوتبال

عکس های مصریان نیز نوعی بازی شبیه به فوتبال را نشان می دهد ولی در یونان یک بازی به نام اسپیشکیروز به طرز جالبی به فوتبال امروزی شبیه است . فوتبال در سال ۱۸۹۴ از کشور برزیل شروع شد . این ورزش به وسیله ی چارلز میلر برزیلی که اجداد او انگلیسی بودند به مردم برزیل معرفی شد.

ادامه مطلب

تاریخچه پیدایش ورزش های رزمی و انواع سبک های این هنر

تاریخچه پیدایش ورزش های رزمی و انواع سبک های این هنر ورزش های رزمی چیست؟ اصطلاح هنرهای رزمی به همه سیستم های مختلف آموزشی برای رزم که...

ادامه مطلب